RhDAG – Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol

Bydd Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Ganol newydd genedlaethol yn cychwyn ym Medi 2019.
Mae’r Rhaglen hon ar gyfer y rheiny sy’n arweinwyr canol ar hyn o bryd mewn ysgolion arbennig, cynradd ac uwchradd yn y rhanbarth.

Mae’n rhaglen traws-gyfnod a fydd yn:

  • Gwella eich gwybodaeth
  • Meithrin eich hyder
  • Datblygu eich sgiliau arwain a rheoli
  • Rhoi sylw i ofynion Arweinwyr Canol mewn ysgolion
  • Cynnwys datblygiad ôl-16 pwrpasol

Sut i ymgeisio / cymryd rhan:

Ceir mwy o fanylion am gynnwys y rhaglen a sut i wneud cais yn fuan.