Llwybr â Chyflog [llawn-amser]

Os ydych chi eisoes yn gweithio mewn ysgol, boed yn gymhorthydd dysgu, neu mewn rôl heb fod yn un addysgu, gallwch wneud cais i’ch ysgol roi nawdd i chi astudio. Bydd angen i’ch ysgol gytuno i chi wneud cais am y llwybr hwn. Cewch eich cyflogi yn llawn amser, ar raddfa athro heb gymhwyso. Byddwch yn astudio am eich TAR tra byddwch hefyd yn cyflawni eich dyletswyddau arferol yn yr ysgol. Telir costau eich cwrs yn llawn. Byddwch mewn lleoliad ysgol yn llawn-amser dros y ddwy flynedd, ac yn cwblhau eich astudiaethau academaidd ar yr un pryd. Gall Llywodraeth Cymru roi rhywfaint o gyfraniad i’r ysgol tuag at eich cyflog os ydych yn astudio i fod yn addysgu pwnc â phrinder.