Rhaglen ar-lein SKILLS

Adref> category> Newyddion> Rhaglen ar-lein SKILLS (Support for Kids in Learning and Language Strategies) ar gyfer Rhieni a Staff Cefnogi Ysgol 2018 – 2019 A yw eich ysgol gynradd eisiau gwellhau ymddygiad disgyblion a’ch perthynas gyda rhieni? Oes gennych...

Sefydlu Senedd Ieuenctid Newydd i Gymru

Adref> Month> Mehefin> Sefydlu Senedd Ieuenctid Newydd i Gymru Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn creu llwyfan cenedlaethol i 60 o bobl ifanc i’w lleisiau gael eu clywed gan eu cynrychiolwyr cenedlaethol etholedig. Mae gwybodaeth am sut i gofrestru i...

Cynhadledd Haf GwE, i Benaethiaid ac Uwch Arweinwyr Uwchradd

Adref> Month> Mehefin> Cynhadledd Haf GwE, i Benaethiaid ac Uwch Arweinwyr Uwchradd Dydd Mawrth, 3 Gorffennaf 2018 – Gwesty’r Kinmel, Abergele – 9:00-16:00 Arwain Dysgu ac Addysgu: Yr Arferion Gorau yn ein Dosbarthiadau Siaradwyr: Arwyn...