Gwyl Ffilm Into Film

Adref> Month> Hydref> Gwyl Ffilm Into Film Elusen Addysg yw Into Film sydd yn anelu at arfogi athrawon a’r sgiliau, adnoddau a’r wybodaeth gywir i ddefnyddio ffilm o fewn y dosbarth. Mae ethos Into Film yn ategu gweledigaeth yr Athro Donaldson o gefnogi pobl ifanc...

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018

Adref> Month> Hydref> Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018 Gan adeiladu ar lwyddiant y gwobrau y llynedd, mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018 yn awr ar agor. Ac unwaith eto, rydym eisiau dathlu ymroddiad, ymrwymiad a gwaith caled...

Campau Mes 2017

Adref> Month> Hydref> Campau Mes 2017 Mae hi’r adeg honno o’r flwyddyn eto: Pryfed cop yn dechrau dod i mewn i’r tŷ am y gaeaf Dail yn dechrau newid eu lliw Sŵn mes yn disgyn i’w glywed   Campau Mes 2017 Gwahoddir grwpiau addysg o Gymru gyfan i gasglu mes o’r...

Cystadleuaeth Poster Golchi Dwylo

Adref> Month> Hydref> Cystadleuaeth Poster Golchi Dwylo I gyd-fynd â Diwrnod Golchi Dwylo Byd-eang (15 Hydref) ac Wythnos Atal Heintiau (16-22 Hydref), bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal cystadleuaeth poster golchi dwylo ar gyfer dysgwyr rhwng 5-11 oed yng Nghymru!...