PWYSIG: Cysylltu gyda GwE

Amdanom ni Am GwE Ein Gweledigaeth Dogfennau Allweddol Rôl GwE Llywodraethu Cyd-Bwyllgor Bwrdd Rheoli Bwrdd Ymgynghorol Grŵp Defnyddwyr Cynradd Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol Ysgolion Cefnogaeth Cwricwlwm PISA VLE BAC VLE Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol a Dysgu...

PWYSIG: COVID 19

Amdanom ni Am GwE Ein Gweledigaeth Dogfennau Allweddol Rôl GwE Llywodraethu Cyd-Bwyllgor Bwrdd Rheoli Bwrdd Ymgynghorol Grŵp Defnyddwyr Cynradd Consortia Gwella Ysgolion Rhanbarthol Ysgolion Cefnogaeth Cwricwlwm PISA VLE BAC VLE Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol a Dysgu...

Erasmus+ Submissions

Erasmus+ Amongst this year’s Erasmus+ submissions in north Wales there were applications from more than 50 members of staff in GwE schools to do CPD in different countries in the EU through KA1 applications (submitted at the end of January 2019), two fully working...

Darpariaeth Datblygu Arweinyddiaeth ar gyfer Penaethiaid Profiadol

Adref>Newyddion> Darpariaeth Datblygu Arweinyddiaeth ar gyfer Penaethiaid Profiadol Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (Academi Arweinyddiaeth) yn ymroddedig i sicrhau bod Cymru’n lle gwych i fod yn arweinydd addysg, ac y byddwn yn...

Profion Cenedlaethol 2019

Adref>Newyddion> Profion Cenedlaethol 2019 Y DYDDIAD OLAF AR GYFER DATGYMHWYSO O BROFION CENEDLAETHOL 2019 Y dyddiad olaf ar gyfer gofyn am ddatgymhwyso unrhyw blentyn o Brofion Cenedlaethol 2019 yw DYDD GWENER, 22 MAWRTH 2019. A fyddech cystal â sicrhau eich bod wedi...

Rhaglen Addysgu Graddedigion – CaBan

Adref>Newyddion> Rhaglen Addysgu Graddedigion – CaBan Am ragor o wybodaeth: CYNRADD:  https://www.bangor.ac.uk/education-and-human-development/courses/GTP/GTPprimary.php.cy ...