Literacy and Numeracy Leaders Development Programme

Home> category> Primary> Literacy and Numeracy Leaders Development Programme Who are the target audience? This development programme is for Literacy/Numeracy Leaders in primary schools across the North Wales region. As a Leader, the participant must have the...

Rhaglen Ddatblygu i Arweinwyr Llythrennedd a Rhifedd

Adref> Month> Medi> Rhaglen Ddatblygu i Arweinwyr Llythrennedd a Rhifedd Pwy yw’r gynulleidfa darged? Mae’r rhaglen ddatblygu hon ar gyfer Arweinwyr Llythrennedd/Rhifedd mewn ysgolion cynradd yn rhanbarth gogledd Cymru.  Fel Arweinydd, bydd rhaid i aelodau...