Rôl Cymdeithion yr Academi

Adref> Month> Rhagfyr> Rôl Cymdeithion yr Academi Cyhoeddi rolau newydd cyffrous ‘Cymdeithion yr Academi’ gyda’r Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol Mae’r Academi Arweinyddiaeth Addysgol Genedlaethol yn cynnig nifer fach o rolau...

Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru

Adref> Month> Rhagfyr> Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol Cymru Rhaglen Aelodau Cyswllt Mae manylion am beilot y Rhaglen Aelodau Cyswllt wedi’u cyhoeddi ar wefan Dysgu Cymru. Cynhelir y peilot gyda grŵp bach o benaethiaid ar draws Cymru a...