Llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog

Adref> category> Newyddion> Llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog Mae’r llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog gafodd ei lansio yn ein Cynhadledd Dwyieithrwydd fis Tachwedd diwethaf bellach ar gael yn electroneg. Am gopi PDF cliciwch yma, neu am fersiwn e-lyfr dilynwch y...

Mesurau Perfformiad Interim Cyfnod Allweddol 4 a bwletin 6

Adref> category> Newyddion> Mesurau Perfformiad Interim Cyfnod Allweddol 4 a bwletin 6 Gweler isod lythyr gan Steve Vincent, Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Is-adran Effeithiolrwydd Ysgolion, a bwletin 6 sydd yn ymwneud ag adrodd ar berfformiad ysgolion sydd yn rhoi rhagor o...

Gwella Adborth i Ddysgwyr a Lleihau Llwyth Gwaith Athrawon

Adref> category> Newyddion> Gwella Adborth i Ddysgwyr a Lleihau Llwyth Gwaith Athrawon ADRODDIAD CRYNO EBRILL 2018 Darllenwch beth mae’r Consortia Gwella Ysgolion wedi bod yn ei wneud i wella Adborth i Ddysgwyr a Lleihau Llwyth Gwaith: Adroddiad Cryno Gwella...

Improving Feedback to Learners and Reducing Teacher Workload

Home> category> News> Improving Feedback to Learners and Reducing Teacher Workload SUMMARY REPORT APRIL 2018 Read what the Regional School Improvement Consortia have been doing to Improving Feedback to Learners & Reducing Teacher Workload: Improving Feedback...