Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018

Adref> Author> gweinyddwr> Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018 Â Phrofion Cenedlaethol 2018 ar y gorwel, a’r tro olaf y bydd y tri phrawf gyda’i gilydd ar bapur, ysgrifennaf atoch i rannu rhai negeseuon allweddol â chi am y profion a’u...

Arwain Dysgu ac Addysgu

Adref> Author> gweinyddwr> Arwain Dysgu ac Addysgu Rhaglen 3 Diwrnod  Arwain Dysgu ac Addysgu Llythrennedd a Rhifedd 2016-2017   “Arweinwyr addysg ar bob lefel yn cydweithio mewn system hunan-wella, gan helpu a herio ei gilydd er mwyn codi safonau ym mhob...

Newyddion Hwb+

Adref> Month> Mawrth> Newyddion Hwb+ Byddwch yn ymwybodol, gobeithio, o gyhoeddiad diweddar Hwb a oedd yn amlinellu cynlluniau i ddatblygu’r pecynnau sydd ar gael yn Hwb, megis Office 365 a Just2easy, i gynnwys Google ar gyfer Addysg. Fel rhan o’r cyhoeddiad hwn,...

Y Gymraeg mewn Addysg – Sgiliau Cymraeg y Gweithlu

Adref> Month> Mawrth> Y Gymraeg mewn Addysg – Sgiliau Cymraeg y Gweithlu Gweler isod gynnwys llythyr gan eich Pennaeth Addysg parthed ‘Y Gymraeg mewn Addysg – Sgiliau Cymraeg y Gweithlu’: Annwyl Bennaeth, Y Gymraeg mewn Addysg – Sgiliau Cymraeg y Gweithlu...

Plant Milwyr

Adref> Month> Mawrth> Plant Milwyr Mae plant milwyr yn byw ac yn mynychu’r ysgol ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru, nid ardaloedd ger gwersylloedd y Lluoedd Arfog yn unig. O ganlyniad i’w rheini yn symud yn aml, gall fod amryw o effeithiau ar blant milwyr yn y...