Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig – 2018

Adref> Month> Medi> Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig – 2018 Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig - 2018Y Fenter DreftadaethCystadleuaethY Gwobrau, y Grantiau a'r Nawdd Mae Menter Ysgolion Y Dreftadaeth Gymreig yn gystadleuaeth flynyddol genedlaethol...

Canllawiau ar gyfer Lleihau Llwyth Gwaith Athrawon

Adref> Month> Medi> Canllawiau ar gyfer Lleihau Llwyth Gwaith Athrawon Canllawiau ar gyfer Lleihau Llwyth Gwaith Athrawon Mae GwE yn cefnogi‘n llawn y canllawiau a lansiwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, a Phrif Arolygydd Ei Mawrhydi dros...

25 Medi 2017 – Datganiad i’r Wasg

Adref> Month> Medi> 25 Medi 2017 – Datganiad i’r Wasg ‘CYDWEITHIO EFFEITHIOL AR GYFER GWELLIANT PARHAUS’ Bydd GwE yn cynnal Cynhadledd i Benaethiaid Cynradd ac aelodau Uwch Dimau Arwain yn Venue Cymru, Llandudno, Gogledd Cymru, ddydd Mawrth, 26 Medi, 2017....