Cwricwlwm i Gymru

Adref> Month> Tachwedd> Cwricwlwm i Gymru Mae cwricwlwm ysgol newydd yn gofyn am ddiwylliant dysgu newydd. Mae’n dechrau yma. Mae creu diwylliant dysgu ffyniannus mewn ysgolion ar draws Cymru yn hanfodol er mwyn cyflwyno ein cwricwlwm newydd yn llwyddiannus. Mae...

Eich Barn am Camau-STEM

Adref> Month> Tachwedd> Eich Barn am Camau-STEM Ydy ysgol chi wedi gwneud defydd o’r addodd hwn? Byddwn yn ddiolchgar iawn petaech gystal â chwblhau holiadur di-enw a byr iawn, ar gyfer CAMAU STEM erbyn y 18 o Ragfyr, drwy’r ddolen gyswllt hon. Rydym eisoes wedi...

Adroddiad Estyn cadarnhaol iawn i GwE

Adref> Month> Tachwedd> Adroddiad Estyn cadarnhaol iawn i GwE Mae GwE yn croesawu’r adroddiad a gyhoeddwyd gan Estyn yn dilyn yr ymweliad arolygu yn ddiweddar. Darparodd Estyn asesiad o gynnydd ar sail y diffiniadau a ganlyn: Cynnydd cyfyngedig Nid yw’n bodloni’r...

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru – 2018

Adref> Month> Tachwedd> Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru – 2018 Bydd Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn anrhydeddu llwyddiannau athrawon a staff ysgolion ar draws Cymru. Mae yna 9 categori eleni: Y defnydd gorau o Ddysgu Digidol ; Pennaeth y Flwyddyn ;...

Cynhadledd Addysg Genedlaethol

Adref> Month> Tachwedd> Cynhadledd Addysg Genedlaethol ar gyfer Penaethiaid a Rhanddeiliaid Allweddol     CWRICWLWM I GYMRU: TROI’R GORNEL – Y CAMAU PWYSIG NESAF AR GYFER POB YSGOL Dydd Iau, 23 Tachwedd 2017 – Venue Cymru, Llandudno Yn...