Literacy and Numeracy Leaders Development Programme

Home> category> Primary> Literacy and Numeracy Leaders Development Programme Who are the target audience? This development programme is for Literacy/Numeracy Leaders in primary schools across the North Wales region. As a Leader, the participant must have the...

Rhaglen Ddatblygu i Arweinwyr Llythrennedd a Rhifedd

Adref> Month> Medi> Rhaglen Ddatblygu i Arweinwyr Llythrennedd a Rhifedd Pwy yw’r gynulleidfa darged? Mae’r rhaglen ddatblygu hon ar gyfer Arweinwyr Llythrennedd/Rhifedd mewn ysgolion cynradd yn rhanbarth gogledd Cymru.  Fel Arweinydd, bydd rhaid i aelodau...

Prentisiaethau: Canllawiau i Ysgolion

Adref> category> Newyddion> Prentisiaethau: Canllawiau i Ysgolion Mae’n bleser gan Llywodraeth Cymru eich hysbysu fod canllaw Prentisiaethau newydd ar gyfer Ysgolion yn fyw ar eu gwefan. Maent wedi gweithio gyda nifer o randdeiliaid, gan gynnwys Cymdeithas...

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Adref> category> Newyddion> Anghenion Dysgu Ychwanegol RHAGLEN TRAWSNEWID ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL Fel rhan o’r rhaglen ddiwygio addysg ehangach, mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i ddiwygio’r gweithdrefnau Anghenion Dysgu Ychwanegol.  Cafodd y Bil Anghenion...

Strategaeth ar gyfer Arweinyddiaeth Gyrfaoedd yng Nghymru

Adref> category> Newyddion> Strategaeth ar gyfer Arweinyddiaeth Gyrfaoedd yng Nghymru Cyflwyniad Mae’r cyfrifoldeb dros ddarparu gwybodaeth, cyngor, cyfarwyddyd ac addysg gyrfaoedd yng Nghymru wedi’i rannu rhwng yr ysgolion a Gyrfa Cymru, ac mae gan y naill a’r llall...