Adnodd Addysg am Yr Athro Gwyn Thomas

Adref> category> Newyddion> Adnodd Addysg am Yr Athro Gwyn Thomas Cafodd cwmni Telesgop ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i greu adnoddau addysgiadol am Yr Athro Gwyn Thomas ar gyfer athrawon a disgyblion (Cyfnod Allweddol 3, 4 a 5). Platfform addysgiadol newydd yw’r...

Gwobrau Estyn i gydnabod rhagoriaeth mewn addysg a hyfforddiant

Adref> Month> Hydref> Gwobrau Estyn i gydnabod rhagoriaeth mewn addysg a hyfforddiant Mae ysgolion a darparwyr addysg a hyfforddiant eraill yng Nghymru wedi cael eu cydnabod gan Estyn am eu rhagoriaeth mewn noson wobrau.  Derbyniodd staff yn y sefydliadau hyn...

Professional Teaching Awards Cymru – Nominations Are Now Open!

Home> Month> October> Professional Teaching Awards Cymru – Nominations Are Now Open! Do you know an outstanding teacher that deserves recognition? Is there someone at your local school that needs celebrating? Are your teaching staff leading the way in technology...

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru – Enwebiadau Ar Agor Nawr!

Adref> Month> Hydref> Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru – Enwebiadau Ar Agor Nawr! Wyddoch chi am athro/athrawes arbennig sy’n haeddu cydnabyddiaeth? A oes rhywun yn eich ysgol leol yn haeddu cael ei ddathlu? Yw eich staff addysgu ar flaen y gad ym maes...