Darpariaeth Datblygu Arweinyddiaeth ar gyfer Penaethiaid Profiadol

Adref>Newyddion> Darpariaeth Datblygu Arweinyddiaeth ar gyfer Penaethiaid Profiadol Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol (Academi Arweinyddiaeth) yn ymroddedig i sicrhau bod Cymru’n lle gwych i fod yn arweinydd addysg, ac y byddwn yn...

Profion Cenedlaethol 2019

Adref>Newyddion> Profion Cenedlaethol 2019 Y DYDDIAD OLAF AR GYFER DATGYMHWYSO O BROFION CENEDLAETHOL 2019 Y dyddiad olaf ar gyfer gofyn am ddatgymhwyso unrhyw blentyn o Brofion Cenedlaethol 2019 yw DYDD GWENER, 22 MAWRTH 2019. A fyddech cystal â sicrhau eich bod wedi...

Rhaglen Addysgu Graddedigion – CaBan

Adref>Newyddion> Rhaglen Addysgu Graddedigion – CaBan Am ragor o wybodaeth: CYNRADD:  https://www.bangor.ac.uk/education-and-human-development/courses/GTP/GTPprimary.php.cy ...

Rhaglen Beilot Ymgysylltiad Cymheiriaid

Adref> category> Newyddion> Rhaglen Beilot Ymgysylltiad Cymheiriaid Ar 22 Ionawr 2019 yn Venue Cymru, Llandudno, gweithredwyd camau cyntaf proses ymgynghori â Phenaethiaid ar agweddau amrywiol ar y Daith Ddiwygio Genedlaethol. Roedd hyn yn cynnwys ymgynghori ar...