Datganiad Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol 2019

Adref> category> Newyddion> Datganiad Categoreiddio Ysgolion Cenedlaethol 2019 “Mae ysgolion a chlystyrau yn parhau i ddatblygu eu gallu i hunan wella ac maent yn dod yn fwy gwydn. Mae’n bwysig bod pawb yn cydweithio er mwyn sicrhau y caiff ysgolion a lleoliadau y...

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a’r Asesiadau Personol

Adref> category> Newyddion> Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a’r Asesiadau Personol Gweler isod lythyr yn amlinellu gwybodaeth bwysig ynghylch trefniadau yr Asesiadau Personol a’r Profion Cenedlaethol 2019. Annwyl Gyd-weithiwr, Mae cyfnod Profion...