CPCP 2018-2019

Adref> Month> Gorffennaf> CPCP 2018-2019 Gweler isod gyflwyniad ynglŷn â’r cymhwyster cenedlaethol ar gyfer Prifathrawon CPCP ar gyfer y flwyddyn 2018-2019. Mae’r cyflwyniad yn rhoi i chi yr holl wybodaeth angenrheidiol i benderfynu â ydych am ymgeisio...

Polisïau AD Rhanbarthol Newydd ar gyfer Ysgolion

Adref> category> Newyddion> Polisïau AD Rhanbarthol Newydd ar gyfer Ysgolion Mae polisïau gweithdrefnau newydd a ddatblygwyd yn rhanbarthol wedi’u lansio y tymor hwn. Y rhain bellach yw’r polisïau model yr argymhellir i bob ysgol yng ngogledd Cymru eu mabwysiadu....

Holiadur am Ddatblygiad Proffesiynol ar gyfer Athrawon Mathemateg

Adref> category> Newyddion> Holiadur am Ddatblygiad Proffesiynol ar gyfer Athrawon Mathemateg Er mwyn llywio blaenraglen waith Y Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Mathemateg ar ddatblygiad proffesiynol athrawon mathemateg, rydym yn gofyn i athrawon...

Y Gymraeg mewn Addysg – Sgiliau Cymraeg y Gweithlu

Adref> category> Newyddion> Y Gymraeg mewn Addysg – Sgiliau Cymraeg y Gweithlu Byddwch yn ymwybodol i’r Cyfarwyddwyr Addysg gysylltu efo ysgolion y consortiwm ddechrau’r flwyddyn er mwyn rhannu gwybodaeth parthed cynnal Arolwg o Sgiliau Cymraeg y Gweithlu Addysg...