Erasmus+ Submissions

Erasmus+ Amongst this year’s Erasmus+ submissions in north Wales there were applications from more than 50 members of staff in GwE schools to do CPD in different countries in the EU through KA1 applications (submitted at the end of January 2019), two fully working...

Adnoddau GAD PYD

Adref> Month> Ebrill> Canllawiau a Gwasanaethau Adnoddau defnyddiol Defnyddiwch y dolenni a ganlyn i gael gafael ar wybodaeth bellach am y GDD a chefnogi dysgwyr bregus. Gweler isod manylion y cyfleoedd a allai fod yn ddefnyddiol i’ch ysgol. Noder nad yw GwE o...