Gweithdy Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol [Dwyieithog]

ADDAS AR GYFER: CADY

***Un cynrychiolwr yn unig o bob Clwstwr ADY Gwynedd a Môn***

•    Cyfle i wrando ar arferion effeithiol wrth  fapio ymyraethau Ysgolion ac effaith hyn ar ganlyniadau disgyblion
•    Gweithdai trafod, rhannu a rhwydweithio
•    Rhannu arferion effeithiol
•    Adnabod pa adnoddau sydd ei angen  a sut i weithio mewn clystyrau i gyfarfod yr angen
•    Trafod y camau nesaf

Rhagor o fanylion ar gael yma.