Cracio’r Cod – Addysgu Rhaglennu gyda Chodio yn seiliedig ar Flociau [Dwyieithog]

Addas ar gyfer: Athrawon ysgolion cynradd, arbennig ac uwchrad [hyd at CA3] sydd ag ychydig neu ddim profiad o raglennu cyfrifiaduron.

Diwrnod cynraf cwrs deuddydd:

Nod yr hyfforddiant yw arfogi athrawon gyda sgiliau codio yn ogystal â’r technegau addysgeg sydd eu hangen arnynt i addysgu yn hyderus.

Bydd disgwyl i aelodau fynychu’r ddwy sesiwn, ac y bydd yr aelod staff hwn yn gyson.   Bydd disgwyl iddyn nhw hefyd helpu gyda datblygu staff addysgu eraill yn yr ysgol a’r clwstwr.