Trin Data yng Nghyfnod Allweddol 2 [Saesneg]

Yn ystod y bore byddwn yn edrych ar wahanol agweddau o drin data gan ystyried pa raglenni o fewn Hwb y gellir eu defnyddio. Byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Tasgau trin data i gefnogi llythrennedd a rhifedd
  • Trin data yn drawsgwricwlaidd
  • Creu a chydweithio yn defnyddio J2Data