Defnydd Effeithiol o’r Teclyn Olrhain Cynnydd Ysgol Gyfan

Sesiwn ar wneud defnydd effeithiol o’r traciwr gan gynnwys hidlo i holi’r data, adroddiadau enghreifftiol ar gynnydd carfannau a grwpiau o ddysgwyr a cyfarfodydd cynnydd disgyblion.