Rhaglen Athrawon Rhagorol – OTP (Outstanding Teacher Programme) – OLEVI [Dwyieithog]

Darparu athrawon i:

  • allu dangos dealltwriaeth uwch o addysgu a gwella dysgu ar gyfer eu disgyblion
  • allu hyfforddi cydweithwyr a disgyblion yn eu hysgol eu hunain ac mewn ysgolion eraill i godi lefelau perfformiad
  • allu creu diwylliant ysgol rhagweithiol lle mae ansawdd yr addysgu a’r dysgu yn cael ei arsylwi’n agored, ei drafod, ei herio a’i wella
  • gael mwy o foddhad proffesiynol a chreu cyfleoedd ar gyfer arweiniad pellach a dilyniant gyrfa
  • Dilyn rhaglen Olevi sydd wedi ei chreu a’i chyflwyno gan arweinwyr ac athrawon ysgolion.
  • Ysgolion lleol yn ddarparwyr sydd wedi eu achredu gan Olevi.
  • Rhoddir pwyslais ar bedagogiaeth, addysgu effeithiol ac ymchwil gweithredol fel rhan o baratoad ysgolion at Gwricwlwm i Gymru.www.olevi.com

www.olevi.com/our-programmes/the-outstanding-teacher-programme-otp