Gweithdy rhannu gwybodaeth – GDD Rhanbarthol i Blant mewn Gofal 2019-20 [Dwyieithog]

Addas ar gyfer – Uwch Arweinwyr/Athrawon PMG Dynodedig/Penaethiaid Bugeiliol/Llesiant

Nod y gweithdy yw rhannu gwybodaeth ac amlinellu’r arweiniad ar y Grant Datblygu Disgyblion (GDD) 2019-2020 ar gyfer plant sydd mewn gofal yn y rhanbarth, neu a fu mewn gofal. Rhennir hefyd ymchwil yn seiliedig ar dystiolaeth ac arfer dda hyd yma ar ddefnyddio/effaith y GDD PMG.