GWYDDONIAETH UWCHRADD – Cyfarfod rhwydwaith Cemeg – GWYNEDD / MÔN

Cyfarfod rhwydwaith i athrawon Cemeg yn y sector uwchradd.

Cyfle i rwydweithio gydag athrawon eraill, cael diweddariadau ar flaenoriaethau rhanbarthol a chenedlaethol, rhannu arfer orau a chael hyfforddiant ac arweiniad gan arweinwyr pwnc ac ymgynghorwyr allanol, gan gynnwys CA5.