GWYDDONIAETH UWCHRADD – Cyfarfod rhwydwaith Ffiseg – SIR Y FFLINT / WRECSAM

Cyfarfod rhwydwaith I athrawon Ffiseg yn y sector uwchradd. Cyfle I rwydweithio gydag athrawon eraill, cael diweddariadau at flaenoriaethau rhanbarthol a chenedlaethol, rhannu arfer orau a chael hyfforddiant ac arweiniad gan arweinwyr pwnc ac ymgynghorwyr allanol, gan gynnwys CA5.