Modelu Effeithiol gan ddefnyddio Taenlenni [Saesneg]

ADDAS AR GYFER: ATHRAWON CA2

  • Dehongli tasgau modelu a sut y gall rhaglenni Hwb gael eu defnyddio i gefnogi’r gweithgareddau
  • Creu a chydweithio ar daenlen
  • Defnyddio fformiwlau syml a mwy cymhleth
  • Beth yw modelu?
  • Defnyddio modelau parod
  • Defnyddio taenlen i gefnogi tasgau rhesymu rhifedd