Gwyddoniaeth Uwchradd – Datblygu Sgiliau Llythrennedd Gwyddonol [Dwyieithog]

Addas ar gyfer: holl athrawon Gwyddoniaeth.

  • Diben y cwrs ydy datblyg athrawon o’r radd flaenaf sy’n gweithio ar y cyd er mwyn codi safonau, drwy gynnig strategaethau effeithiol i gynrychiolwyr ynghyd â syniadau ar sut i ddatblygu sgiliau Llythrennedd Gwyddonol disgyblion.

Bydd y gweithdy yn datblygu strategaethau gall eu defnyddio i ofalu fod modd i ddisgyblion wneud y canlynol;

  • Gwerthfawrogi a deall effaith Gwyddoniaeth a Thechnoleg ar fywyd o ddydd i ddydd
  • Gwneud penderfyniadau personol gwybodus am elfennau sy’n ymwneud â Gwyddoniaeth fel iechyd, diet, defnydd o adnoddau ynni
  • darllen a deall pwyntiau hanfodol adroddiadau’r cyfryngau ynghylch materion yn ymwneud â Gwyddoniaeth.
  • Dadansoddi graffiau a thablau data
  • Myfyrio’n feirniadol ar yr wybodaeth mewn ac (yn aml yn bwysicach) gwybodaeth wedi ei hepgor o adroddiadau o’r fath
  • Cyfrannu at drafodaethau gydag eraill am faterion yn ymwneud â Gwyddoniaeth yn hyderus.