Sesiwn Ymgysylltu i Benaethiaid [SIR Y FFLINT]

Bydd cynnwys pob sesiwn yr un fath a byddant yn para 2 awr. Nod y sesiwn yw rhannu trosolwg o’r cwricwlwm a rhoi cyfle i chi archwilio drwy enghreifftiau a thrafodaethau, a thrafod y broses adborth. Cliciwch y ddolen hon i’r ffurflen archebu fel y gallwch gofrestru ar gyfer sesiynau mis Mai ac i’r Gweithdai Maes Dysgu a Phrofiad ym mis Mehefin.

Ar ran Llywodraeth Cymru, rydym yn cynnal sesiynau i ysgolion y rhanbarth ar bob Maes Dysgu a Phrofiad ym mis Mehefin. Er mwyn rhoi digonedd o gyfleoedd i ysgolion i dderbyn gwybodaeth am bob MDaPh rydym yn cynnal 3 sesiwn yn ystod y dydd a bydd pob sesiwn yn parhau am 2 awr, (9-11am, 1pm-3pm a 4pm-5.30yp) ar draws nifer o leoliadau yn rhanbarthol yn ystod Mehefin. Mae’r gweithdai hyn yn benodol ar gyfer aelodau staff sy’n gyfrifol am gynllunio’r meysydd hyn. Cliciwch yma am ragor o fanylion.