Sesiynau Marcio gyda Chefnogaeth – Ymresymu Rhifyddol WNT [Cymraeg]

Addas ar gyfer: Arweinwyr Mathemateg / Rhifedd

  • Gwella sgiliau’r arweinwyr rhifedd o bob ysgol er mwyn gofalu eu bod yn deall a gwybod mwy am y cynlluniau marcio ar gyfer yr ystod gynradd gyflawn (Blynyddoedd 2 – 6)
  • Arweinydd rhifedd i weithredu fel yr arbenigwr preswyl yn yr ysgol gan gefnogi aelodau eraill o staff.
  • Cefnogi’r .arweinydd rhifedd i adnabod cryfderau’r ysgol yn well ynghyd â’r meysydd i’w datblygu o ran ymresymu rhifyddol