Diweddariad GwE
Modelau Dysgu Cyfunol

Modelau Dysgu Cyfunol

Modelau Dysgu Cyfunol Erbyn dechrau mis Medi, bydd Llywodraeth Cymru wedi darparu dogfennau canllaw i ysgolion fel a ganlyn: canllawiau parhaus ar faterion gweithredol wrth i ysgolion ddysgu mwy am sut i weithredu mewn amgylchedd sy'n ddiogel rhag COVID; modelau...

Awgrymiadau ar gyfer Cefnogi Ein Dysgwyr Mwy Abl a Thalentog

Awgrymiadau ar gyfer Cefnogi Ein Dysgwyr Mwy Abl a Thalentog

Awgrymiadau ar gyfer Cefnogi Ein Dysgwyr Mwy Abl a Thalentog Yn sgil y pandemig, datblygwyd gan dîm MATh traws-ranbarthol y consortia. Cliciwch ar y ddolen hon am awgrymiadau amserol ac ymarferol ar gyfer cefnogi ein dysgwyr mwy abl a thalentog dros y cyfnod dyrys hwn...

Llythyr i Ysgolion – 13/05/2020

Llythyr i Ysgolion – 13/05/2020

Llythyr i Ysgolion - 13/05/2020Gweler uchod lythyr anfonwyd i ysgolion gan GwE ac awdurdodau lleol y rhanbarth ar 13/05/2020. Cliciwch ar y llun am gopi.

Canllawiau ANG’au – Ebrill 2020

Canllawiau ANG’au – Ebrill 2020

Canllawiau ANG’au - Ebrill 2020Canllawiau ANG’au - Ebrill 2020 Yn ystod y pythefnos diwethaf mae pedwar cynrychiolydd y consortiwm wedi cynhyrchu taflen “cwestiynau cyffredin” yn ogystal â chreu cwpl o fideos i’r ANG’au i geisio egluro canllawiau dros dro LlC a ddaeth...

Llythyr i Ysgolion – 09/04/2020

Llythyr i Ysgolion – 09/04/2020

Llythyr i Ysgolion - 09/04/202009/04/2020 Annwyl Bennaeth, Gobeithio eich bod chi, eich teulu a chymuned yr ysgol yn cadw cystal â phosibl dan yr amgylchiadau hynod anodd ac unigryw hyn. Ysgrifennais atoch yn ddiweddar yn egluro sut y byddai GwE yn cynnal ysgolion yn...

Llythyr i Benaethiaid – 27/03/2020

Llythyr i Benaethiaid – 27/03/2020

Llythyr i Benaethiaid - 27/03/202027/03/2020 Annwyl Bennaeth, Gobeithio eich bod yn cadw cystal â phosibl dan yr amgylchiadau hynod anodd ac unigryw hyn. Ysgrifennais atoch yr wythnos ddiwethaf yn egluro sut y byddai GwE yn cynnal ysgolion yn y cyfnod anodd cychwynnol...

PWYSIG: Cysylltu gyda GwE

PWYSIG: Cysylltu gyda GwE

PWYSIG: Cysylltu gyda GwEOs ydych chi’n cael trafferth cysylltu â ni ar y rhifau ffôn swyddfa, cysylltwch â ni drwy e-bost, cysylltwch â’r unigolyn perthnasol yn uniongyrchol neu drwy post@GwEGogledd.Cymru  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.