Diweddariad GwE
Llythyr i Ysgolion – 13/05/2020

Llythyr i Ysgolion – 13/05/2020

Llythyr i Ysgolion - 13/05/2020Gweler uchod lythyr anfonwyd i ysgolion gan GwE ac awdurdodau lleol y rhanbarth ar 13/05/2020. Cliciwch ar y llun am gopi.

Canllawiau ANG’au – Ebrill 2020

Canllawiau ANG’au – Ebrill 2020

Canllawiau ANG’au - Ebrill 2020Canllawiau ANG’au - Ebrill 2020 Yn ystod y pythefnos diwethaf mae pedwar cynrychiolydd y consortiwm wedi cynhyrchu taflen “cwestiynau cyffredin” yn ogystal â chreu cwpl o fideos i’r ANG’au i geisio egluro canllawiau dros dro LlC a ddaeth...

Llythyr i Ysgolion – 09/04/2020

Llythyr i Ysgolion – 09/04/2020

Llythyr i Ysgolion - 09/04/202009/04/2020 Annwyl Bennaeth, Gobeithio eich bod chi, eich teulu a chymuned yr ysgol yn cadw cystal â phosibl dan yr amgylchiadau hynod anodd ac unigryw hyn. Ysgrifennais atoch yn ddiweddar yn egluro sut y byddai GwE yn cynnal ysgolion yn...

Llythyr i Benaethiaid – 27/03/2020

Llythyr i Benaethiaid – 27/03/2020

Llythyr i Benaethiaid - 27/03/202027/03/2020 Annwyl Bennaeth, Gobeithio eich bod yn cadw cystal â phosibl dan yr amgylchiadau hynod anodd ac unigryw hyn. Ysgrifennais atoch yr wythnos ddiwethaf yn egluro sut y byddai GwE yn cynnal ysgolion yn y cyfnod anodd cychwynnol...

PWYSIG: Cysylltu gyda GwE

PWYSIG: Cysylltu gyda GwE

PWYSIG: Cysylltu gyda GwEOs ydych chi’n cael trafferth cysylltu â ni ar y rhifau ffôn swyddfa, cysylltwch â ni drwy e-bost, cysylltwch â’r unigolyn perthnasol yn uniongyrchol neu drwy post@GwEGogledd.Cymru  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

PWYSIG: COVID 19

PWYSIG: COVID 19

PWYSIG: COVID 19Cymwysterau Cymru / Diweddariad Coronavirus - Covid-19 Mae ysgolion ar gau ac mae'r arholiadau haf yn cael eu canslo oherwydd y pandemig coronafirws. Mae hwn yn gyfnod anodd i bawb. Rydyn ni'n gwybod bod gennych chi lawer o gwestiynau am yr hyn sy'n...