Gweithdy ADY efo Mike Gershon

 • Mae Mike Gershon yn addysgwr arbenigol, blogiwr a chrewr adnoddau.
 • Mae wedi bod yn creu a rhannu adnoddau ers dechrau’n gyntaf fel athro—mae’r rhain yn cynnwys Starter Generator, Plenary Producer ac Assessment for Learning Toolkit.
 • Mae ei adnoddau ar TES wedi’u gweld a’u llawrlwytho mewn dros 180 o wledydd a thiriogaethau.
 • Nod yr hyfforddiant undydd hwn yw cynnig strategaethau i Gydlynwyr ADY, Arweinwyr Cwricwlwm, ac Addysgu a Dysgu i gefnogi athrawon yn yr Ystafell ddosbarth.
 • Yn ystod y diwrnod, byddwn yn diffinio gwahaniaethu, edrych ar sgaffaldiau, modelu a chof gweithio ac ar gwahaniaethau trwy adborth a metawybyddiaeth.
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds