Newyddion

Canlyniadau Safon Uwch / UG 2020

Canlyniadau Safon Uwch / UG 2020

Canlyniadau Safon Uwch / UG 2020 Hoffai’r 6 Awdurdod Lleol yn y Gogledd a GwE longyfarch holl ddysgwyr Blwyddyn 12 a 13 ar eu cyflawniadau eleni. Hoffem ddymuno'r gorau i bob person ifanc i’r dyfodol, a chydnabod y gefnogaeth a gawsant gan eu hysgolion, eu teuluoedd...

darllen mwy
Llygaid Pawb ar Gymru

Llygaid Pawb ar Gymru

Llygaid Pawb ar Gymru Bu'r gynhadledd ryngwladol yn ddiweddar, sef 'Llygaid Pawb ar Gymru' yn llwyddiant ysgubol. Yn ystod y dydd, bu dros 350 ymuno â'r gyfres o weithdai byw, a gwyliwyd llawer ohonynt gan grwpiau o ddysgwyr.Roedd negeseuon a themâu pendant yn gwau...

darllen mwy
PWYSIG: Cysylltu gyda GwE

PWYSIG: Cysylltu gyda GwE

PWYSIG: Cysylltu gyda GwEOs ydych chi’n cael trafferth cysylltu â ni ar y rhifau ffôn swyddfa, cysylltwch â ni drwy e-bost, cysylltwch â’r unigolyn perthnasol yn uniongyrchol neu drwy post@GwEGogledd.Cymru  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

darllen mwy
PWYSIG: COVID 19

PWYSIG: COVID 19

PWYSIG: COVID 19Cymwysterau Cymru / Diweddariad Coronavirus - Covid-19 Mae ysgolion ar gau ac mae'r arholiadau haf yn cael eu canslo oherwydd y pandemig coronafirws. Mae hwn yn gyfnod anodd i bawb. Rydyn ni'n gwybod bod gennych chi lawer o gwestiynau am yr hyn sy'n...

darllen mwy
Erasmus+ Submissions

Erasmus+ Submissions

Erasmus+ Amongst this year’s Erasmus+ submissions in north Wales there were applications from more than 50 members of staff in GwE schools to do CPD in different countries in the EU through KA1 applications (submitted at the end of January...

darllen mwy
Profion Cenedlaethol 2019

Profion Cenedlaethol 2019

Profion Cenedlaethol 2019 Y DYDDIAD OLAF AR GYFER DATGYMHWYSO O BROFION CENEDLAETHOL 2019 Y dyddiad olaf ar gyfer gofyn am ddatgymhwyso unrhyw blentyn o Brofion Cenedlaethol 2019 yw DYDD GWENER, 22 MAWRTH 2019. A fyddech cystal â...

darllen mwy
Rhaglen Beilot Ymgysylltiad Cymheiriaid

Rhaglen Beilot Ymgysylltiad Cymheiriaid

Rhaglen Beilot Ymgysylltiad Cymheiriaid Ar 22 Ionawr 2019 yn Venue Cymru, Llandudno, gweithredwyd camau cyntaf proses ymgynghori â Phenaethiaid ar agweddau amrywiol ar y Daith Ddiwygio Genedlaethol. Roedd hyn yn cynnwys ymgynghori...

darllen mwy
Llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog

Llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog

Llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog Mae’r llyfryn Dulliau Addysgu Dwyieithog gafodd ei lansio yn ein Cynhadledd Dwyieithrwydd fis Tachwedd diwethaf bellach ar gael yn electroneg. Am gopi PDF cliciwch yma, neu am fersiwn e-lyfr...

darllen mwy