Gweithdy Ranbarthol GwE ar gyfer Penaethiaid Newydd

Adref> Month> Mawrth> Gweithdy Ranbarthol GwE ar gyfer Penaethiaid Newydd Gweithdy Ranbarthol GwE ar gyfer Penaethiaid Newydd: ‘Arweinyddiaeth Effeithiol mewn Byd sydd Ar Frys yn Newid’ OpTIC, Llanelwy – 8 Mawrth 2018 Ar gyfer pob Pennaeth newydd yn ystod...

Cynhadledd i Arweinwyr Chweched Dosbarth

Adref> Month> Mawrth> Cynhadledd i Arweinwyr Chweched Dosbarth CYNHADLEDD I ARWEINWYR CHWECHED DOSBARTH Dydd Iau, 22 Mawrth 2018 – 09:15-15:30 – Canolfan Fusnes a Chynadleddau Glasdir, Llanrwst Mae GwE yn cynnal cynhadledd wedi’i hanelu at arweinwyr ac...

Shirley Clarke yn Cychwyn ar ei Gwaith yn y Rhanbarth

Adref> Month> Mawrth> Shirley Clarke yn Cychwyn ar ei Gwaith yn y Rhanbarth Mae Shirley Clarke, un o arbenigwyr rhyngwladol mwyaf ar asesu ffurfiannol, yn cychwyn ar ei gwaith gyda dau dîm o athrawon o 27 o ysgolion ar draws y rhanbarth yr wythnos yma – Chwefror 8 a...

Gwobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018

Adref> Month> Mawrth> Gwobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol 2018 DIM OND PYTHEFNOS SYDD AR ÔL I GYFLWYNO CAIS AM WOBR DISGYBLION Y CYNGOR DYSGU DIGIDOL CENEDLAETHOL 2018 Peidiwch ag anghofio cyflwyno eich cais am Wobr Disgyblion y Cyngor Dysgu Digidol...