Raising Awareness of CaBan

Home> Month> October> Raising Awareness of CaBan CaBan is the regional response to ‘Teaching Tomorrow’s Teachers: Options for the future of initial teacher education in Wales’ (2015).  Its aims are to work in collaboration with regional schools and GwE to: strengthen...

Codi Ymwybyddiaeth o CaBan

Adref> Month> Hydref> Codi Ymwybyddiaeth o CaBan CaBan yw ymateb y rhanbarth i ‘Addysgu Athrawon Yfory: Opsiynau ar gyfer Dyfodol Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru ‘ (2015).  Ei nod yw cydweithio ag ysgolion rhanbarthol a GwE i: gryfhau’r...

Mae Darllen ac Ysgrifennu yn Hybu Iechyd Meddwl Disgyblion

Adref> Month> Hydref> Mae Darllen ac Ysgrifennu yn Hybu Iechyd Meddwl Disgyblion Mae’r plant sydd â’r mwyaf o ddiddordeb mewn darllen ac ysgrifennu dair gwaith yn fwy tebygol o fod â lefelau llesiant uchel na’r rhai hynny sydd â’r lleiaf o...