TEST GC

Swyddfeydd     Adref> Blog> Her Cymunedol Dogfennau...

Awst 2018: Canlyniadau TAG Safon Uwch/Uwch Gyfrannol

Adref> Author> gweinyddwr> Awst 2018: Canlyniadau TAG Safon Uwch/Uwch Gyfrannol (Canlyniadau dros dro ar y diwrnod) Datganiad Rhanbarthol i’r Wasg Hoffai GwE longyfarch dysgwyr ar eu llwyddiannau yn yr arholiadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol eleni. Rydym yn falch iawn...

Addysg Cymru – Cenhadaeth Ein Cenedl

Adref> Author> gweinyddwr> Addysg Cymru – Cenhadaeth Ein Cenedl Y wybodaeth ddiweddaraf am Addysg yng Nghymru: cenhadaeth ein cenedl Ebrill 2018 / Rhifyn: 02 Mae’r rhifyn diweddaraf o’r cylchlythyr i randdeiliaid ar gael yn awr: EiW –...

Cyflwyno Asesiadau Personol

Adref> Author> gweinyddwr> Cyflwyno Asesiadau Personol Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno asesiadau personol newydd ar-lein o’r flwyddyn academaidd nesaf (2018/19). Gan ddechrau gyda rhifedd (gweithdrefnol) ar-lein, bydd yr asesiadau hyn yn disodli’r...

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018

Adref> Author> gweinyddwr> Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol 2018 Â Phrofion Cenedlaethol 2018 ar y gorwel, a’r tro olaf y bydd y tri phrawf gyda’i gilydd ar bapur, ysgrifennaf atoch i rannu rhai negeseuon allweddol â chi am y profion a’u...